כנס שבתאי בן מאיר 2020המועד אחרון להגשת מאמרים חלף